ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๕๓๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-04-2562 358 ดาวน์โหลดเอกสาร